3Ba DNA

Grafisch Project 3Ba Grafische Vormgeving KASK Gent

Doe de alter ego!

Gedaan met navelstaren, op naar stap 3.
Opdracht op de pagina Alter Ego hiernaast >>>

Advertenties

Gearchiveerd onder:Uncategorized

Mindmappen!

Jawel. Stap 2 van de opdracht, briefing op de pagina.  >>>
Tot maandag!

Gearchiveerd onder:Uncategorized

Openbaar leven/Life in public

magritte_mirror

••• in dutch •••
Beste studenten,
de vraag die we jullie stellen met deze opdracht kan voor sommigen intimiderend overkomen. Daarom graag een paar bedenkingen. Het is niet de bedoeling dat we als docenten of medestudenten in mekaars zieltje gaan zitten roeren. Als sommige dingen te gevoelig liggen hou je die voor jezelf of praat je met ons (en enkel als je daar zin in of nood aan hebt). Ieder van jullie beslist vrij over wat en in hoeverre hij of zij iets van zichzelf blootgeeft.

Wanneer we jullie vragen ‘diep te graven’, doen we dat niet als psychotherapeuten, maar als docenten grafische vormgeving. We hopen dat jullie herinneringen naar boven halen die bepalend zijn geweest voor jullie creatieve ontwikkeling en vooral op zoek gaan naar waarin jouw invalshoek ‘eigen’ is. Dat kan confronterend zijn, maar in de eerste plaats voor jullie zelf. Hoe je die bevindingen op je blog noteert of evoceert staat je vrij. Letterlijke en al te persoonlijke verhalen kan je verdichten tot poëzie of parabel, of ze niet vertellen maar enkel het resultaat ervan op jouw artistieke visie verwoorden.

Dit bloggen blijft – net als elke artistieke daad – een beetje koorddansen, een evenwicht zoeken tussen je innerlijke wereld en de buitenwereld. Dat vraagt zeker enige moed. Als kleine ‘online community’ vragen we dat jullie steeds met respect omgaan met wat je leest en ziet bij je medestudenten. Jullie zijn een heel betrokken en open groep, dat lukt dus wel.

Besef tenslotte dat deze blogs vooral door docenten en medestudenten wordt gevolgd, maar dat ook buitenstaanders door de ruit naar binnen kunnen gluren. Het web is een open huis.

Peter

••• in erasmish •••

Dear students,
what we ask with this assignment can be pretty intimidating to some. Some afterthoughts on this matter seem appropriate here. It is not our intention – as tutors or fellow students – to start stirring in each others souls. If some matter is too personal, you can keep it to yourself or talk to us (and only if you feel like it). Each of you decides what and how much of it he or she wants to share through the blog.

When we ask you to ‘dig deep’, we don’t do that as therapists but as teachers in graphic design. We hope you will gather memories that were of impact on your creative development and try to uncover what makes your artistic approach unique. That can be confronting, but mainly towards yourself. You are free to choose how you note or evoke these findings on your blog. One can disguise too personal an experience in poetic language, or not mention any facts at all and only communicate the effect it had on his or hers artistic expression.

This blogging will – as any other creative statement – be balancing on the thin line between your inner reality and the outside world. That takes some courage. As little ‘online community’ we would like to ask at all times to handle with care and respect towards what you read on your friends blogs. You have been an open and engaged group, so that should work fine.

Remind at last that although these blogs will mainly be read by teachers and fellow students, outsiders can always peep in. The net is an open house.

Peter

Gearchiveerd onder:Uncategorized

We zijn vertrokken! C’est parti! Off you go!

kootautobio

Ja, meisjes en jongens van 3Ba, de kop is eraf!
De Briefing vinden jullie op de projectpagina’s rechts >>>
Van zodra de eerste blogadressen binnenkomen verschijnen ze rechts in de Blogroll. >>>
Wie me mailt met zijn eigen blogadres wordt toegevoegd en zo toegankelijk voor medestudenten en jullie grootste supporters: jullie docenten. We kijken er naar uit.

Verdere ontwikkelingen en briefing vinden jullie op deze moederblog.
Slimmeriken gebruiken de RSS-knop in het adresveld van hun browser om per e-mail te worden verwittigd van nieuwe posts.
Iedereen een goede reis gewenst!

Peter, Peter, Ronny.

•••

For our Erasmus students: this is a motherblog for the semester project.
Here you will find updates and briefings. Smart kids use the RSS-button in the address field of their browser to get an e-mail warning when new posts are added.

The brief can be found on the Project page >>>
Quick links to your fellow students appear on the Blogroll >>>
Blog addresses are added when mailed to me.

have a safe journey!

Peter, Peter, Ronny.

Gearchiveerd onder:Uncategorized